Ympäristö- ja laatupolitiikka

Ympäristöpolitiikka

PWS vaikuttaa ympäristöönsä järjestelmillä ja tuotteilla, joissa ihmiset ja ympäristö ovat keskiössä.

Tämän saavutamme:

 • tarjoamalla toimivia tuotteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat loppujätteiden tehokkaan käsittelyn
 • ottamalla huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset tuotekehityksen aikana ja vähentämällä niiden ympäristövaikutuksia tuotteita parantamalla
 • noudattamalla toimintaa koskevia sitovia vaatimuksia
 • pyrkimällä aktiivisesti ehkäisemään saastumista ja vähentämään jatkuvasti yrityksen ympäristövaikutuksia

 

Laatupolitiikka

PWS kehittää toimivia järjestelmiä ja tuotteita, joissa asiakkaiden vaatimukset, asiakkaan saamat hyödyt ja tuotteen laatu ovat keskiössä.

Tämän saavutamme:

 • osaavalla neuvonnalla
 • yhteistyöllä toimittajien ja asiakkaiden kanssa
 • turvallisilla toimituksilla
 • tuotteiden oikealla laadulla
 • laatujohtamisjärjestelmän jatkuvalla parantamisella

 

Työympäristöpolitiikka

PWS sitoutuu edistämään turvallista ja miellyttävää työympäristöä, jossa jokaista yksilöä kohdellaan avoimuudella ja kunnioituksella. Tulemme integroimaan työterveys- ja turvallisuusnäkökohdat kaikkiin päätöksiin ja toimintoihin sekä pyrimme jatkuvasti parantamaan, olipa kyse sitten organisatorisista, sosiaalisista tai fyysisistä tekijöistä.

Tämän saavutamme seuraavasti:

 • Työterveys- ja turvallisuustyö on luonnollinen osa kaikkea toimintaamme.
 • Harjoittamalla työterveys- ja turvallisuustyötä yhteistyössä työnantajien, työntekijöiden ja turvallisuusasiamiesten kanssa.
 • Varmentamalla, että esimiehillä ja työnjohtajilla on/hankitaan oikeat tiedot, taidot, resurssit ja valtuudet edistääkseen hyvää ja turvallista työympäristöä.
 • Tarjoamalla kaikille työntekijöille tarvittava opastus ja koulutus, jotta he voivat työskennellä turvallisesti ja terveellisesti.
 • Tarkastelemalla säännöllisesti ja muutosten yhteydessä sekä fyysistä että organisatorista/sosiaalista työympäristöämme, jotta voimme toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisen ja suojatun työpaikan luomiseksi.
 • Raportoimalla ja tutkimalla kaikki tapahtumat ja onnettomuudet, jotta voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Seuraamalla vuosittain järjestelmällistä työterveys- ja turvallisuustyötämme.
 • Noudattamalla selkeää ja näkyvää johtamista kunnioituksella ja huolenpidolla jokaista työntekijää kohtaan.
 • Toteuttamalla kollektiivisia suojatoimenpiteitä, jotka soveltuvat kaikille ensisijaisesti, mutta myös sopeutumaan yksilöiden kykyihin perustuen vaatimuksiin ja olosuhteisiin.
 • Pyrkimällä jatkuvasti siihen, että jokainen saa osaamisen kehittämistä, joka tähtää ammatilliseen kehitykseen ja edistää terveellistä työympäristöä.

 

PWS-sertifikaatit