Ympäristö- ja laatupolitiikka

Ympäristöpolitiikka

PWS vaikuttaa ympäristöasioissa järjestelmillä ja tuotteilla, joissa ihmiset ja ympäristö ovat keskiössä.

Tämän saavutamme:

  • tarjoamalla toimivia tuotteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat loppujätteiden tehokkaan käsittelyn
  • ottamalla huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset tuotekehityksen aikana ja vähentämällä niiden ympäristövaikutuksia tuotteita parantamalla
  • noudattamalla toimintaa koskevia sitovia vaatimuksia
  • pyrkimällä aktiivisesti ehkäisemään saastumista ja vähentämään jatkuvasti yrityksen ympäristövaikutuksia

 

Laatupolitiikka

PWS kehittää toimivia järjestelmiä ja tuotteita, joissa asiakkaiden vaatimukset, asiakkaan saamat hyödyt ja tuotteen laatu ovat keskiössä.

Tämän saavutamme:

  • osaavalla neuvonnalla
  • yhteistyöllä toimittajien ja asiakkaiden kanssa
  • turvallisilla toimituksilla
  • tuotteiden oikealla laadulla
  • laatujohtamisjärjestelmän jatkuvalla parantamisella

 

PWS-sertifikaatit