TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ PWS

 

1 JOHDANTO

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten Yhtiö käsittelee henkilötietojasi minkä tahansa PWS-yhtiön (Yhtiö) asiakasyrityksen tai potentiaalisen asiakasyrityksen yhteyshenkilönä. Tietosuojakäytäntö kuvaa myös oikeuksiasi meitä kohtaan ja sitä, kuinka saat oikeutesi voimaan. Niitä asiakasyrityksiä, joiden kanssa Yhtiöllä on sopimussuhde tai tulee olemaan sopimussuhde, kutsutaan jäljempänä nimityksellä ”Asiakkaat”. Niitä yrityksiä, joihin Yhtiö ottaa yhteyttä ilman olemassa olevaa tai lähitulevaisuudessa odotettavissa olevaa asiakassuhdetta kutsutaan nimityksellä ”Potentiaaliset asiakkaat”.

 

2 KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?

Vastaava PWS-yhtiö on vastuussa oleva oikeushenkilö, joka käsittelee Asiakkaiden ja Potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja varten kerättyjä henkilötietoja. Yhtiön yhteystiedot ovat PWS Nordic AB, 556812-4407, Box 47, 284 21 Perstorp, Ruotsi, puh. +46435 -36930. Mikäli sinulla on kysyttävää Yhtiön henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä osoitteella info@pwsab.se tai info@pwsas.dk.

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOTYYPIT

3.1 Asiakkaat Yhtiö käsittelee Asiakkaiden yhteyshenkilöistä seuraavia henkilötietoja. (a) Nimi (b) puhelinnumero (c) faksinumero (d) sähköpostiosoite. Jos asiakas on oma yhtiömme, saatamme saada myös seuraavat tiedot. (a) Yhtiön rekisteröintinumero (joka voi olla myös sosiaaliturvatunnus) (b) yksittäisen yhtiön luottotiedot. Edellä mainittujen henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta Yhtiö pystyy täyttämään Asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen. Mikäli näitä tietoja ei käsitellä, sopimusta Asiakkaan kanssa ei voida täyttää. Tiedot kerätään yksittäisestä henkilöstä ja/tai Asiakkaasta, jota henkilö edustaa. Yhtiö säilyttää myös asiakkaan ostohistorian, ts. kuvaukset ostetuista tuotteista, määrät, päivämäärät ja hinnat.

3.2 Potentiaaliset asiakkaat Yhtiö käsittelee Potentiaalisen asiakkaan yhteyshenkilön nimen, yhteystiedot ja tehtävän. Tiedot kerätään Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiltä esimerkiksi sähköpostin, puhelujen, messujen ja vastaavien kautta.

4 TARKOITUS, OIKEUSPERUSTE JA SÄILYTYSAIKA

4.1 Asiakkaat

4.1.1 Asiakashallinta. Nimeä ja yhteystietoja käsitellään, jotta Yhtiö voi toteuttaa oston, toimittaa tuotteen Asiakkaalle ja muilta osin hallinnoida Asiakkaan tilauksia ja tarjota palvelua Asiakkaalle oston jälkeen sekä mahdollistaa muilta osin Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden hoitaminen. Jos Asiakas ei ole yksityinen elinkeinonharjoittaja, käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattaminen ja hyvän palvelun antaminen Asiakkaalle. Jos Asiakas on yksityinen elinkeinonharjoittaja, käsittelyn oikeusperusteena on se, että käsittely on tarpeen, jotta Yhtiö pystyy täyttämään Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen.

4.1.2 Palautukset, takuuvaateet ja tuotevastuu Yhtiö säilyttää tietoja Asiakkaan ostohistoriasta sekä mahdollisen kirjeenvaihdon ja dokumentaation, jotka liittyvät Asiakkaan ostamiin tuotteisiin. Sellaisessa dokumentaatiossa saattaa olla yhteyshenkilön nimi ja muita yhteyshenkilöön liittyviä tietoja. Yhtiö säilyttää sellaisen dokumentaation niin pitkään ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta Yhtiö voi antaa Asiakkaalle laadukasta palvelua oston jälkeen sekä käsitellä mahdollisia tuotevastuulain mukaisia reklamaatioita, takuuvaateita ja vaatimuksia. Tietoja säilytetään tässä tarkoituksessa oikeutetun edun perusteella.

4.1.3 Suoramarkkinointi Yhtiö voi myös käsitellä sähköpostiosoitettasi suoramarkkinointia varten. Markkinointi koostuu siitä, että Yhtiö lähettää sähköpostitse uutiskirjeitä ja tarjouksia tuotteista/palveluista, joiden arvioimme olevan merkityksellisiä ammatillisessa toiminnassasi. Asiakasyritysten yhteyshenkilöille voidaan lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia sähköpostitse enintään viiden vuoden ajan Asiakkaan viimeisimmän oston jälkeen. Uutiskirjeitä ja markkinointisähköposteja lähetetään ainoastaan sillä edellytyksellä, ettet ole vastustanut sellaista markkinointia, ja voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeidemme ja markkinointivinkkiemme tilauksen. Jos haluat perua tilauksen, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteella info@pwsab.se tai info@pwsas.dk tai käytä kaikissa uutiskirjeissä/sähköposteissa olevaa tilauksenperuutuslinkkiä. Markkinoinnin oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on sen tuotteiden markkinointi.

4.1.4 Muuta. Edellä mainitun lisäksi Yhtiö voi myös käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen soveltuvan lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi, tai jotta Yhtiö voi perustella, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita.

4.2 Potentiaaliset asiakkaat Yhtiö käyttää yhteyshenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksessa oikeutetun edun perusteella. Markkinointi koostuu uutiskirjeistä ja tarjouksista, joiden arvioimme olevan merkityksellisiä ammattisi harjoittamisen kannalta. Uutiskirjeitä ja markkinointisähköposteja lähetetään ainoastaan sillä edellytyksellä, ettet ole vastustanut sellaista markkinointia, ja voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeidemme ja markkinointivinkkiemme tilauksen. Jos haluat perua tilauksen, lähetä Yhtiölle sähköposti osoitteella info@pwsab.se tai info@pwsas.dk tai käytä kaikissa uutiskirjeissä/sähköposteissa olevaa tilauksenperuutuslinkkiä. Tietosi säilytetään niin pitkään kuin Yhtiö tarvitsee tietoja markkinointikampanjoissa, joita varten tiedot kerättiin, edellyttäen, että et sitä ennen ole vastustanut markkinointia. Markkinoinnin oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on sen tuotteiden markkinointi.

 

5 KENELLE JAAMME TIETOSI?

Yhtiö voi siirtää henkilötietosi verkkosivujen ylläpitäjille, CRM-järjestelmän tarjoajille ja vastaaville. Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Yhtiön lukuun samalla kun ne suorittavat palvelua Yhtiölle, kuten esimerkiksi toimittavat tilatun tuotteen Asiakkaalle. Yhtiö toteuttaa kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja riittävällä suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille. Yhtiö voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, kuten veroviranomaisille, jos olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin. Jos Yhtiön toiminta myydään kokonaan tai osittain, Yhtiö voi siirtää henkilötietosi liiketoiminnan mahdolliselle ostajalle.

 

 6 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU-/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa EU-/ETA-alueella, mutta ne voidaan siirtää myös muihin kuin EU-/ETA-maihin. Yhtiö on ryhtynyt asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja henkilötietojen vastaanottaja on allekirjoittanut sopimuksen, joka sisältää tietyt EU:n komission hyväksymät vakiosopimusehdot. Kopio näistä allekirjoitetuista vakiosopimusehdoista voidaan toimittaa, jos sitä pyydetään osoitteella info@pwsab.se tai info@pwsas.dk.

 

7 SINUN OIKEUTESI

Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, joita voit vaatia Yhtiöltä. Seuraavassa on yhteenveto näistä oikeuksista. Täydelliset tiedot oikeuksistasi löytyvät Yleisestä tietosuoja-asetuksesta. (a) Pääsyoikeus / rekisteriote. Sinulla on oikeus tietää käsitteleekö Yhtiö henkilötietojasi. Jos Yhtiö käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja Yhtiö käsittelee, käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ulkopuoliset vastaanottajat, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ja henkilötietojen säilytysajan pituus. (b) Tietojen siirto-oikeus (vain yksityiset elinkeinonharjoittajat). Jos olet yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva asiakas, sinulla on oikeus pyytää kopio Yhtiölle luovuttamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että Yhtiö siirtää nämä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtämiseen koskee henkilötietoja, jotka käsitellään automaattisesti ja jotka perustuvat suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena. (c) Virheellisten tietojen oikaisu. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot itsestäsi. (d) Tiettyjen tietojen poisto. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä poistamaan henkilötietojasi tietyin edellytyksin, kuten jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia siinä tarkoituksessa, mihin henkilötiedot on kerätty. (e) Oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. (f) Oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sitä, että Yhtiö käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Jos vastustat sellaista käsittelyä, Yhtiön on ilman tarpeetonta viivettä lopetettava kaikki sinulle tapahtuva suoramarkkinointi. (g) Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Jos esimerkiksi olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista sellaisen ajan puitteissa, että Yhtiö voi tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikein. (h) Valitukset. Jos haluat valittaa Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Jos haluat pyytää rekisteriotetta, tietojen siirtoa, oikaisua, poistoa tai rajoitusta tai vastustaa tietojen käsittelyä, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteella info@pwsab.se tai infopwsas.dk.

 

8 COOKIES DECLARATION

Anteeksi, tässä on käännös suomeksi: Lue lisää PWS Nordic Cookies -ilmoituksesta täältä.

 

 

9 TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Jos sellaisia muutoksia tehdään, asiasta tiedotetaan kotisivuillamme www.pwsab.se tai www.pwsas.dk.

 

Versio 1.a, päivitetty 22.5.2018