Minicollector

Siisti ja mukava

Minicollector on vain osittain maan alla oleva järjestelmä. Siitä noin 40 cm on maan alla ja sillä on kaikki samat edut kuin maanalaisella jätteen säilytyksellä yleensä. Yhtenä etuna on se, että maan alla säilyy tasainen ja viileä lämpötila vuodenajasta riippumatta, mikä vähentää pahan hajun syntymisriskiä. Minicollector on pinta-alatehokas ja taloudellinen syntypaikkalajittelujärjestelmä, jossa on 30x30 cm täyttöaukko.  Minicollector soveltuu erittäin hyvin ruokajätteille.

Toimiva ratkaisu kaikkiin ympäristöihin

Minicollectorin kehittäminen perustuu pitkään kokemukseen järkevästä jätteiden käsittelystä, jossa käytön helppous, turvallisuus, kestävyys ja paloturvallisuus ovat tärkeitä, kuten myös sulautuminen ympäröivään alueeseen. Järjestelmässä on hyvät mahdollisuudet mukauttaa värejä todellisen ympäristön mukaan. Minicollector voidaan varustaa erityyppisillä lukoilla, sekä mekaanisilla että sähköisillä, tunnisteilla ja siruilla.

Helppo ja pitkäikäinen

Asennus on sujuva ja järjestelmän rakenne on vakaa. Minicollectorin käyttöikä on erittäin pitkä. Se vaatii vain vähän kunnossapitoa, joten sen kunnossapitokustannukset ovat pienet.

Minicollector