PWS FINLAND OY

 

 

Teknobulevardi 3-5C

01530 Vantaa, Finland

 

Mail info@pwsoy.fi

Faksi +46(0)435 369 40


Sari Tirronen
Regional Sales Manager
Mobil +358 40 0963193 
Mail sari.Tirronenpwsoy.fi

Jarmo Turtiainen
Asiakasneuvonta
Matkapuhelin +358 40 5268850
Mail jarmo.turtiainenpwsoy.fi


Dan Håkansson
CEO, PWS Nordic AB
Matkapuhelin +46(0)70 692 65 05
Mail dan.hakanssonpwsab.se