Kestävä kehitys

PWS kantaa vastuun ympäristöstä ja suojelee luonnon resursseja

PWS kehittää tehokkaita, hyvin suunniteltuja ja hyvin toimivia järjestelmiä ja tuotteita jätteiden käsittelyyn ja syntypaikkalajitteluun. PWS edistää ympäristötyötä kehitystyönsä kautta, sillä se kehittää tuotteita, jotka lisäävät radikaalisti mahdollisuuksia materiaalien uusiokäyttöön. Tänä päivänä käsite jäte on saanut toisenlaisen merkityksen ja nykyään puhutaankin jätteistä ”resurssina”. Valmistaessaan uusia muoviastioita PWS pyrkii tietoisesti vähentämään CO2-päästöjään ja säästämään energiaa. Tämä on mahdollista, koska käytämme tuotannossa kierrätysmateriaalia, joka perustuu vuosikymmenien kokemukseen ja kehitykseen.

Kehitetty kestämään pohjoismainen ilmasto

Tuotteidemme kestävyys on tärkeää; modulaarinen rakenne ja materiaalien optimointi vahvistavat tuotteidemme laatua. Kestävät tuotteet luodaan optimaalisella suunnittelulla, joka perustuu tietokonesimulointiin ja kokemukseen. Mahdollisuus yksittäisten osien vaihtamiseen sekä helppohoitoinen rakenne johtavat tuotteidemme pitkään elinkaareen. PWS toimii lähellä markkina-alueitaan ja tuntee hyvin pohjoisen ilmaston vaikutukset jäteastioihin. Ilmastomme asettaa jäteastioille suuria haasteita. Astioiden on kestettävä alhaiset lämpötilat yhdistettyinä kuormitukseen, jolle astiat joutuvat kiinnijäätynyttä jätettä tyhjennettäessä. PWS:llä on pitkä kokemus astioiden kehittämisestä ja rakenteiden, materiaalien ja niiden paksuuden mukauttamisesta niihin tiukkoihin vaatimuksiin, jotka asetetaan astioille Pohjoismaissa. Tästä syystä kaikki PWS-astiat valmistetaan stabiilista ja vahvasta HDPE-muovilaadusta, joka on mukautettu erityisesti pohjoismaiseen ilmastoon. PWS-astiat täyttävät kaikki eurooppalaiset standardit, ja ne on sertifioitu maailman tiukimman laatustandardin RAL-GZ 951/1 mukaan. Joillekin astioille takaamme kaksinkertaisen kuormituksen normikuormituksesta.

Tehokkaat kuljetukset

Tehtaiden sijaitseminen eri paikoissa Eurooppaa on tietoinen strategia, joka vähentää uusien astioiden kuljetusmatkoja. Kaikki PWS-astiat valmistetaan omassa tehtaassamme Saksassa. Tehdas on Euroopan pohjoisin jäteastioiden valmistaja. Astiat lähetetään keskusvarastoomme Ruotsiin, josta ne toimitetaan Pohjoismaihin. Optimoitu toimitusstrategia säästää ympäristöä, mutta parantaa myös tehokkuutta.