Historia – etujoukoissa jo vuodesta 1984

Ensimmäinen astia mullisti jäteteollisuuden

Ensimmäinen PWS-astia tuli markkinoille 1. kesäkuuta 1984 Malmössä. Sen lanseeraus sai tiedotusvälineissä paljon huomiota. Perstorp Form oli työskennellyt kahden vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä Malmön kaupungin, jäteautojen valmistajan ja Svenska Renhållningsförening -yhdistyksen kanssa kehittääkseen uuden mullistavan jätejärjestelmän. Astia perustui täysin uuteen konseptiin eikä muistuttanut mitään muuta astiaa Pohjoismaissa tai Euroopassa. Tuloksena syntyi sarja toimivia ja kestäviä muovisia jäteastioita, jotka tekivät paperisäkeistä tarpeettomia. PWS-astian neliömäinen muoto jakoi painon tasaisemmin ja isot pyörät liikkuivat helposti. Raskaammat astiat varustettiin ergonomisella askelmalla, joka teki kallistamisesta siirron aikana helppoa.

Jätteistä resurssiksi

Kun PWS perustettiin, jätettä ei halunnut kukaan. Kaikki jäteastioihin kerätty jäte kuljetettiin pois ja kerättiin kaatopaikoille korkeiksi keoiksi. Nykyään jätekin on resurssi. PWS kehittää tuotteita tehokkaaseen jätteiden käsittelyyn. Toimimme siten, että jätteiden syntypaikkalajittelu on helppoa ja kätevää, jolloin saamme lisää materiaaleja hyötykäyttöön. Näiden vuosien aikana olemme kehittäneet tuotteita, jotka ovat mullistaneet jätteiden käsittelyn. Käsitteestä ”jätteet” on edistytty ”syntypaikkalajiteltuun ja kierrätettävään materiaaliin”, jota kannattaa tavoitella. Kehitys jätteistä resurssiksi on johtanut laajaan tuotevalikoimaan, jossa maanalainen järjestelmä UWS ja jätejärjestelmä Quattro Select ovat yhtiön tärkeimpiä ja myydyimpiä tuotteita yhdessä hyvin suunniteltujen lajittelukalusteiden ja roskakorien kanssa. PWS kehittää valikoimaansa jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Tämä tehdään oman tuotannon kautta ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Osaaminen ja kokemus

PWS on perustamisensa jälkeen ehtinyt toimittaa yli kuusi miljoonaa jäteastiaa eri kuntiin Pohjoismaissa – eteläisimmästä Ruotsista aina pohjoisimpaan Norjaan. Tämä on tuonut yhtiölle laajan kokemuksen ja osaamisen siitä, miten tuotteet mukautetaan pohjoismaisiin olosuhteisiin ja vaativaan ilmastoon, johon ne joutuvat. Tänä päivänä PWS:n toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin eli Ruotsiin, Tanskaan, Suomeen, Norjaan ja Islantiin, joissa meillä on kaksikymmentäviisi työntekijää pääasiassa myynnissä ja asiakastuessa.

ESE vuodesta 1934

Vuonna 1997 PWS yhdistyi ESE World -konserniin, ja nyt sillä on käytettävissään vankka yli 80 vuoden kokemus jäteastioiden- ja säiliöiden valmistuksesta, kehittämisestä ja myynnistä kaikissa Euroopan maissa. ESEn historia edustaa kehitystä, perinteitä ja kestävää asiakasuskollisuutta. ESEn ydintoiminta on nyt ja jatkossa jätteiden käsittely ja keräys. Vuonna 1934 kuusi veljestä perusti OTTO-yrityksen Saksaan Nordrhein-Westfalenin Kreuztaliin ja alkoi valmistaa teräsastioita. OTTO-yrityksessä huomattiin jo varhaisessa vaiheessa, että jätteiden käsittelyssä tarvittiin ensisijaisesti prosessien osavaiheiden parantamista. Tämä johti erittäin hyvään taitoon tuotteiden muokkaamisessa, mikä tänä päivänä näkyy ESEn ja PWS:n laajassa tuote- ja palveluvalikoimassa. Vuonna 1950 Willi Otto kehitti innovatiivisen hissin jäteastioille ja vuonna 1964 lanseerattiin ensimmäiset pyöreät 35–110 litran muoviastiat. Vuonna 1972 lanseerattiin klassinen jäteastia, 2-pyöräinen 240 litran astia, niin kutsuttu DIN comb pickup. OTTO-jäteastia patentoitiin ja DIN comb pickup -astiasta tuli maailmanlaajuinen standardi. 1980- ja 1990-luvulla yritys investoi ruiskuvalukoneisiin ja kasvatti tuotevalikoimaa monilokeroisilla astioilla, jolloin kahta eri jätejaetta voitiin kerätä samaan astiaan. 2000-luvun alussa esiteltiin ensimmäiset maanalaiset ja osittain maanalaiset järjestelmät. Lisäinvestoinnit kaksinkertaistivat 4-pyöräisten astioiden valmistuskapasiteetin. Vuonna 2011 OTTO muutti nimensä muotoon ESE World ja vuonna 2013 Rheinwerk-tavaramerkistä tuli ESE-tavaramerkki.