Quattro Select järjestelmä

Nelilokeroinen astia vähentää sekajätteen määrää

Jätteiden käsittely voi olla kallista ja paljon kierrätyskelpoisesta jätteestä lajitellaan seka- tai loppujätteenä.  Tämä merkitsee sitä, että isot määrät sekajätettä käsitellään turhan kalliisti samalla, kun resurssit menevät hukkaan. Ympäristölakien mukaan loppuätteiden määrää on vähennettävä ja kierrätystä on lisättävä, jotta ympäristökuormitus pienenee. Tämä edellyttää syntypaikkalajittelun järjestämistä helpolla ja hyvin toimivalla tavalla. Hyvät varusteet ja riittävä informaatio parantavat motivaatiota ja lisäävät lajitteluvastuuta tilaajien keskuudessa. Jos jätteiden lajittelu on helppoa ja kätevää, se myös tehdään! Nelilokeroisen Quattro Select -astian käyttöön ottaneissa kunnissa loppujätteiden määrä on vähentynyt radikaalisti ja kierrätysmateriaalin määrä on lisääntynyt.

Quattro Select -astiat
Lisävarusteet
Referenssit