Astioiden jakelu

Tehokkaat ja oikeat toimitukset

Nykyään on olemassa tehokkaita astioiden jakelutapoja, joissa käytetään modernia tietotekniikkaa. PWS voi järjestää ja jakaa astiat tilaajille. Toimeksiantaja toimittaa tiedoston, jossa on tiedot tilaajien osoitteista ja heidän valitsemistaan astiatyypeistä ja astioiden koosta. Näiden tietojen pohjalta PWS kartoittaa ja suunnittelee koko jakelun. Laadunvarmistuksessa jokainen astia varustetaan viivakoodilla, joka sisältää kaikki tiedot astian määränpäästä. PWS:llä on pitkä kokemus astioiden jakelusta aina pienistä testialueista monen kunnan alueisiin.

Astioiden kierrätys