Miksi Quattro Select?

Enemmän palveluja

Quattro Select lisää palveluja tilaajalle merkittävästi samalla, kun se mahdollistaa loppujätteiden ja poltettavan jätteen määrän vähentymisen ja kierrätettävän raaka-aineen lisääntymisen.

Ympäristöhyöty

Ympäristö hyötyy vähentyneistä poltettavan jätteen ja loppujätteen määristä. Kunnan asukkaat säästävät ympäristöä, kun yksittäiset kuljetukset jäteasemille vähenevät.

Lisääntynyt kierrätys

Quattro Select -astian käyttöön ottaneissa kunnissa loppujätteiden määrä on vähentynyt radikaalisti. Hyvät varusteet ja informaatio parantavat motivaatiota tilaajien keskuudessa. Jos jätteiden lajittelu on helppoa ja kätevää, se myös tehdään! Lajittelu syntypaikalla on tehokas työkalu parempaan jätteiden lajitteluun. Hyvin lajitellun jätteen kerääminen helpottaa hävittämistä verrattuna lajittelemattomaan. Kierrätetyn materiaalin laatu paranee samaan tahtiin kuin koko lajitteluketjun laatu paranee. Syntypaikkalajittelu on siten laadunvarmistus uusien tuotteiden valmistukseen käytettäville materiaaleille.

Parempi palvelu

Tavoitettavuus – Keräysjärjestelmän läheisyydellä on suuri merkitys tuloksen kannalta. Nykypäivän keräysjärjestelmissä kierrätyskeskuksineen on puutteita, kuten liian pitkät matkat keräyspaikkoihin. Roskaaminen on toinen ongelma etenkin isoissa kaupungeissa, joissa säiliöt ylitäyttyvät suurten jätemäärien/tilanpuutteen takia. Roskaaminen voi vähentää keräysjärjestelmien hyväksymistä ja lajittelumotivaatiota.

Parempi valvonta

Ilman henkilökuntaa toimivia asemia voidaan sulkea, mikä parantaa materiaalin valvontaa. Poikkeamat huomataan varhaisessa vaiheessa ja voidaan korjata siellä, missä jätemateriaali kerätään. Järjestelmä antaa myös hyvät mahdollisuudet kerättyjen jätteiden seurantaan ja tilastointiin alueittain tai jätelajeittain.

Tulevaisuudessakin käyttökelpoinen

Quattro Select on tulos monista erilaisista visioista ja se vastaa jo nyt tulevaisuuden vaatimuksia. Joustava keräysjärjestelmä, joka on mukautettu tuleviin muutoksiin. Quattro Select -järjestelmän valinneet kunnat saavat paljon hyötyä järjestelmästä. Vaikka olosuhteet alueilla ovat erilaisia, järjestelmä voidaan aina räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Talous

Resurssitehokas keräysjärjestelmä, joka mahdollistaa kerättyjen jätejakeiden käsittelyn markkinaperusteisten korvausten mukaan.

Hyvin dokumentoitu

Quattro Select -järjestelmä on testattu ja dokumentoitu yhteistyössä kaikkien järjestelmän käyttöönottaneiden kuntien kanssa.

Vie vähän tilaa

Kahdeksan lokeroa kahdessa astiassa mahdollistaa monen eri jätejakeen lajittelun pienellä pinta-alalla. Samalla lajittelu on helppoa ja kätevää. Kotitalouksissa vapautuu tilaa, koska väliaikainen säilytystarve sisätiloissa poistuu. Tuloksena on tehokas ja ympäristöystävällinen järjestelmä, jossa useammat jätejakeet voidaan kierrättää.

Kuivien ja puhtaiden jätejakeiden määrä kasvaa

Quattro Select -järjestelmä pitää jätejakeet puhtaina ja kuivina. Jätteiden laadun parantuessa lisääntyvät myös mahdollisuudet markkinaperusteisiin korvauksiin.

Helppo tyhjentää

Quattro Select -astiat on helppo tyhjentää neliosastoiseen jäteautoon. Neljän jätejakeen tyhjentäminen vie 20 sekuntia.

Hyvä ergonomia

PWS-astiat on suunniteltu täyttämään hyvälle työympäristölle asetetut vaatimukset. Astia liikkuu hyvin, sillä siinä on kaksi isoa pyörää takana ja kolmas integroitu pyörä edessä, joten astia liikkuu kevyesti myös täytenä. Kolmas pyörä on kääntyvä ja lukittavissa. Tukeva, helposti tartuttava kahva helpottaa astian siirtämistä ja kallistamista tarvittaessa.

Kestävät pohjoismaisen ilmaston

Quattro Select -järjestelmä on suunniteltu kestämään Pohjoismaiden olosuhteet. Oikea materiaalivalinta ja materiaalin paksuus (hyväksytty -40 - +80 °C:n lämpötila-alueelle) mahdollistavat myös kiinnijäätyneen jätteen tyhjennyksen. Myös oikeanlainen rakenne on tärkeä vakauden ja kestävyyden kannalta. 

Täältä löydät PWS Quattro Select -kontit