YMPÄRISTÖTALOUDEN STRATEGIA

ENEMMÄN KUIN PELKKÄÄ KIERRÄTYSTÄ

On tunnettua, että PWS käyttää kierrätettyjä materiaaleja jäteastioidensa valmistuksessa osana kestävän kehityksen strategiaa. Konseptimme ei kuitenkaan rajoitu pelkästään siihen.

Jätehuoltoasiakkaat keskittyvät yhä enemmän omiin vastuullisuustavoitteisiinsa. Tämä auttaa valmistautumaan liiketoimintamalleihimme, joissa otetaan huomioon muut kiertotalousmallin osa-alueet. Tällaiset liiketoimintamallit ovat yhä tärkeämpiä, kun kasvihuonekaasupäästöt uhkaavat ilmastoamme yhä enemmän.

PWS on allekirjoittanut Malmössä sopimukset seuraavien jätehuoltoyritysten kanssa;  VA Syd, SUEZ ja Urbaser.  PWS tarjoaa näille yrityksille täyden palvelun astioiden ja varastojen hallinnassa. Varastonhallinnan lisäksi palvelu koostuu palautuvien astioiden tarkastamisesta, puhdistamisesta ja korjaamisesta. Hajonneet ja korjauskelvottomat osat kierrätetään ja kaikki toimivat osat käytetään uudelleen.

 

 

 

 

PWS PIENENENTÄÄ ILMASTOVAIKUTUKSIA

Osien uudelleenkäyttö ja korjaaminen vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja vaikuttaa myönteisesti ympäristöön.

PWS: n astioiden tuotesuunnittelu on näiden ratkaisujen lähtökohtana. Modulaariset, tulevaisuuden kestävät ja muunneltavat jäteastiat ovat valmiita tulevia vaatimuksia varten riippumatta siitä, onko osia vaihdettava, onko jätevirtoja tai -määriä mukautettava vai muuttuvatko jätepolitiikka tai lait.

Uusi palvelumme on täysin sopusoinnussa sen kanssa, miten PWS pyrkii tukemaan kiertotaloutta ja vähentämään ilmastovaikutuksia tulevaisuudessa.