Referenssit

Tuija Klaus, Rosk’n Roll Oy Ab

MONILOKEROKERÄYSTÄ JO VUODESTA 2013

"PWS Finlandin kautta hankitut monilokeroastiat ovat olleet yhtiömme käytössä jo vuodesta 2013. Monilokeroastiassa on saman astian sisällä monta eri lokeroa eri jätelajeille. Tämä helpottaa asiakkaan arkea, kun lajitellut jätteet saa pois kodin nurkista pyörimästä kätevästi suoraan oman pihan jäteastiaan. Olemme saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta tästä ja palvelua on laajennettu alun kokeiluvaiheesta pikkuhiljaa koskemaan lähes koko toimialuettamme.

PWS Finlandin kanssa asiat ovat sujuneet kitkattomasti koko hankintaprosessin ajan. Erityisen ilahtuneita olemme siitä, miten antamamme palaute otetaan vastaan ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä."

Rosk’n Roll: Nykyaikaista jätehuoltoa ympäristön ehdoilla Itä- ja Länsi- Uudellamaalla. Rosk’n Roll Oy:n omistajakunnat ovat läntisellä Uudellamaalla Lohja, Raasepori, Vihti, Hanko, Karkkila, Inkoo ja Siuntio sekä itäisellä Uudellamaalla Porvoo, Sipoo, Loviisa, Pornainen ja Askola. Toimialueen asukasmäärä on 230 000 ja vapaa-ajan asuntoja alueella on 28 700.

Ingela Morfeldt, Projektipäällikkö, VA SYD

 

Kättökokemus antoi meille turvallisudden tunteen

”Malmön kaupungissa ja Burlövin kunnassa olemme touko-lokakuussa 2019 toimittaneet asiakkaillemme yli 52 000 Quattro Select – astiaa. PWS on vastannut logistiikasta tehokkaasti ja sujuvasti, kun he ovat hakeneet vanhoja biojäte - ja loppujäte astioita pois ja koonneet ja toimittaneet uusia astioita kaikkiin kotitalouksiin. 

PWS: n aikaisemman kokemuksen ansiosta olimme turvassa koko projektin ajan. Uusien astioiden lisäksi päätimme jakaa kolmiosaisen elektroniikkalaatikon kaikille asiakkaillemme. Kun osallistuimme Malmön omakoti messuille ja esittelimme astioita ja laatikkoa, messuvieraat muista kunnista toivoivat saavansa saman palvelun, kun he saavat astiansa.

Jo kuukauden kuluttua viimeisen astian toimittamisesta kävi ilmi, että 40% loppujätteestä väheni. Olemme myös erittäin iloisia ja kiitollisia siitä, että 95% kotitalouksista on liittynyt järjestelmään. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa lisää materiaalia voidaan lajitella ja kierrättää."

VA SYD on yksi Ruotsin suurimmista vesi- ja jätehuolto-organisaatioista, joka investoi kestävään jätevedenkäsittelyyn ja toimii ympäristöä säästävissä ratkaisuissa yhteisörakennuksessa. Teollisuudessa VA SYD:n tavoitteena on olla yksi Euroopan moderneimmista ja tehokkaimmista organisaatioista. VA SYD toimii ympäri vuorokauden, sillä on puoli miljoonaa asiakasta ja liikevaihto miljardi vuodessa.

Marcus Norrman, Projektinjohtaja / Strategi, Renhållningen Kristianstad

 

99 % VALITSI QUATTRO SELECTIN

”Me Kristianstadissa uskomme, että kaikkien jakeiden lajittelu jätteen syntypaikalla on parasta ympäristölle ja että monilokeroastiat tarjoavat erittäin hyvää palvelua asiakkaillemme. Vuonna 2017 alkoi keräysjärjestelmän muutos, joka sisälsi yli 48 000 astiaa yli 24 000 asiakkaalle sekä omakoti että loma-asunnoissa. Joten kun päätimme muokata järjestelmää, meillä on nyt käyttöaste yli 99%.

PWS hallinnoi kokonaan vanhojen ja uusien astioiden jakeluhanketta. Koordinaattoreiden huolellisen suunnittelun ja inventoinnin jälkeen PWS käsitteli uusien astioiden kokoamisen / jakelun ja vanhojen astioiden keräämisen / purkamisen erittäin hyvin ja onnistuneesti.

Näemme tänään, että loppujätteen määrä on vähentynyt ja että meillä on nyt vähemmän loppujätettä kuin biojätettä. Kerätyt jakeet ovat erittäin puhtaita, ja ne voi siirtää helposti kierrätykseen. Hyvin monet kunnan asukkaat kokevat järjestelmän positiiviseksi sen jälkeen, kun se on ollut jonkin aikaa käynnissä, ja että he ovat ennen kaikkea tottuneet siihen, miten lajitella ja kuinka täyttää astiat parhaalla mahdollisella tavalla. Monista asiakkaistamme on tullut paljon parempia lajittelijoita ennen kaikkea muovi- ja paperipakkauksissa, jotka aiemmissa keräysanalyyseissä ovat osoittaneet päätyvän loppujätteeksi.

Kristianstadissa päätimme myös, että asiakkaat saavat PWS: n suuren elektroniikkalaatikon (9 litraa), jotta asiakkaat voivat helposti kerätä lamppuja, akkuja ja pienempää elektroniikkaa niihin. Meistä tuntuu, että elektroniikkalaatikko on erittäin arvostettu ja hyvä lisäpalvelu esimerkiksi niille, joilla ei ole helppoa pääsyä kierrätyskeskukseen."

Renhållningen Kristianstad on Ruotsin vanhin kunnallinen jätehuoltoyritys ja se katsoo asioita pitkälle tulevaisuuteen.  Yrityksessä työskennellään aktiivisesti kotitalousjätteiden keräyksen kehittämiseksi Kristianstadissa. Tavoitteena on tarjota Kristianstadin asukkaille korkea palvelutaso, joka keskittyy talouteen, ympäristöhyötyihin ja saavutettavuuteen.

Bengt Svensson, Toimitusjohtaja, MERAB

Saimme jakeluapua

”MERAB otti käyttöön Quattro Select -järjestelmän ja antoi PWS:lle toimeksiannon toimittaa 26 000 astiaa 13 000 tilaajalle. Veimme datatiedoston PWS:n tietojärjestelmään ja käsitietokoneen avulla jakelija tarkisti koordinaatit, tunnisteet ja viivakoodit. Tällä tavalla astiat voitiin yhdistää kuhunkin tilaajaan jakelussa ja saimme takaisin päivitetyn datatiedoston, johon tiedot oli kerätty. Kaikki toimi suunnitelman mukaisesti ja toteutus oli uskomattoman sujuva. Saimme itse keskittyä juokseviin työtehtäviimme.” MERAB on jätehuolto- ja kierrätysyritys, jonka omistajia ovat Eslövin, Hörbyn ja Höörin kunnat. MERAB vastaa kuuden kierrätyskeskuksen toiminnasta ja kotitalousjätteiden keräyksestä omistajakunnissa. PWS toimitti MERABin laskuun 26 000 uutta Quattro Select -astiaa syksyllä 2012 Eslövin, Hörbyn ja Höörin kuntaan kolmessa kuukaudessa.

Cecilia Holmblad, Puhtaanapitopäällikkö, NSR

JÄTTEIDEN LAJITTELU LISÄÄNTYI QUATTRO SELECT- JÄRJESTELMÄLLÄ

”Jo vuonna 2003 annoimme Helsingborgin asiakkaille mahdollisuuden valita joko Quattro Select -järjestelmän tai kaksilokeroastian. 98 % kotitalouksista valitsi Quattro Select -järjestelmän, ja he olivat erittäin tyytyväisiä. Meidän mielestämme tämä todistaa, että järjestelmä toimii hyvin. Syntypaikkalajittelu lisääntyi ja jätteen kokonaismäärä pieneni. Uskomme kotilajittelun ja käyttöönoton yhteydessä annetun informaation lisänneen asiakkaiden ympäristötietoisuutta. Nyt järjestelmä on käytössä myös Båstadin, Bjuvin ja Åstorpin kunnassa. Astiat voi sijoittaa vapaasti, sillä ne on helppo siirtää tyhjennystä varten.” NSR AB:n (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) omistajia ovat Bjuvin, Båstadin, Helsingborgin, Höganäsin, Åstorpin ja Ängelholmin kunnat. Yritys kerää ja käsittelee materiaalin kierrätettäväksi ja sillä on useita kierrätyskeskuksia. NSR vastaa Bjuvin, Åstorpin, Helsingborgin ja Båstadin kunnissa puhtaanapidosta ja palveluista kunnan asukkaille. Tavoitteena on vähentää jätemääriä ja lisätä kierrättämistä sekä yhdistää jätekuljetuksia. 

Dan Ohlsson, Johtaja Bälinge avfallsanläggning, Alingsås

Positiivinen kokemus kaikille osapuolille

”Alingsåsissa päätettiin tarjota kaikille omakotitalouksille Quattro Select -järjestelmää. Päätimme tehdä tämän vaiheittain aluekohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisen viikon aikana  40 % kotitalouksista ilmoitti kiinnostuksestaan ja noin vuotta myöhemmin 70 % oli valinnut Quattro Select -järjestelmän. Olemme saaneet pelkästään positiivista palautetta. Kaikki ovat hyvin tyytyväisiä ja painottavat järjestelmän kätevyyttä, sillä kaiken voi viedä ulos astiaan ja jäteauto tulee noutamaan ne sieltä. Suunnitelman mukaan myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevat kotitaloudet ovat kuulleet järjestelmästä ja kyselleet jo Quattro Selectiä. Tällaiset projektit ovat mukavia, koska kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.” Bälingen jätelaitos huolehtii Alingsåsin asukkaiden jätteistä. Se lähettää poltettavan jätteen eteenpäin kaukolämpölaitokselle ja ruokajätteen biokaasun tuotantoon. Kunnassa on 7 700 omakotitaloa, joille kaikille on tarjottu mahdollisuutta saada Quattro Select -järjestelmä käyttöön 2012–2014. Tavoitteena on vähentää poltettavan jätteen määrää lisäämällä orgaanisen jätteen syntypaikkalajittelua ja poistaa lehdet ja pakkaukset poltettavista jätteistä. Tämä on parantunut merkittävästi Quattro Select -järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Cathrine Edholm, Puhtaanapitoinsinööri, Härnösand Energi & Miljö AB

Hyvin testattu järjestelmä

”Härnösandin kunta teki päätöksen vaihtaa jätejärjestelmän saadakseen ruokajätteet lajiteltua ja vähentääkseen poltettavan jätteen määrää. Valinta kohdistui PWS:n Quattro Select -järjestelmään. Se tuntui turvalliselta valinnalta, koska sitä käytetään monissa kunnissa ja järjestelmä on hyvin dokumentoitu. 65 % tilaajista valitsi uuden monilokerojärjestelmän ja muut pitivät vanhan astian ja täydensivät sen ruokajäteastialla. Quattro Select -järjestelmä auttaa vähentämään poltettavia jätejakeita, mikä on todistettu monissa analyyseissä. PWS on antanut meille monia arvokkaita vinkkejä ja neuvoja sekä hoitanut uusien astioiden asennuksen, tunnistusmerkinnät, jakelun ja vanhojen astioiden keräyksen. Yhtiö on hoitanut koko prosessin erittäin sujuvasti ja tehokkaasti, joka on erittäin positiivista.”

Tietoa toiminnasta: Härnösand Energi och Miljö AB, HEMAB, on kunnan omistama yhtiö, joka palvelee kunnan asukkaita keräämällä ja kierrättämällä jätteet, toimittamalla kunnallispalveluita, kuten kaukolämpöä, tuulivoimaa, vettä, kaupunkiverkon ja sähköverkon.

Tietoa projektista: PWS toimitti uudet Quattro Select -järjestelmät Härnösandin kuntaan viidessä viikossa toukokuussa ja kesäkuussa 2014 Härnösand Energi och Miljö AB:n toimeksiannosta. Kotitaloudet, jotka halusivat pitää vanhat astiansa, saivat PWS:n ruokajätteelle kehittämän Bio Select -astian.