Referenssit

Bengt Svensson, Toimitusjohtaja, MERAB

Saimme jakeluapua

”MERAB otti käyttöön Quattro Select -järjestelmän ja antoi PWS:lle toimeksiannon toimittaa 26 000 astiaa 13 000 tilaajalle. Veimme datatiedoston PWS:n tietojärjestelmään ja käsitietokoneen avulla jakelija tarkisti koordinaatit, tunnisteet ja viivakoodit. Tällä tavalla astiat voitiin yhdistää kuhunkin tilaajaan jakelussa ja saimme takaisin päivitetyn datatiedoston, johon tiedot oli kerätty. Kaikki toimi suunnitelman mukaisesti ja toteutus oli uskomattoman sujuva. Saimme itse keskittyä juokseviin työtehtäviimme.” MERAB on jätehuolto- ja kierrätysyritys, jonka omistajia ovat Eslövin, Hörbyn ja Höörin kunnat. MERAB vastaa kuuden kierrätyskeskuksen toiminnasta ja kotitalousjätteiden keräyksestä omistajakunnissa. PWS toimitti MERABin laskuun 26 000 uutta Quattro Select -astiaa syksyllä 2012 Eslövin, Hörbyn ja Höörin kuntaan kolmessa kuukaudessa.

Cecilia Holmblad, Puhtaanapitopäällikkö, NSR

98 % valitsi Quattro Select -järjestelmän

”Jo vuonna 2003 annoimme Helsingborgin asiakkaille mahdollisuuden valita joko Quattro Select -järjestelmän tai kaksilokeroastian. 98 % kotitalouksista valitsi Quattro Select -järjestelmän, ja he olivat erittäin tyytyväisiä. Meidän mielestämme tämä todistaa, että järjestelmä toimii hyvin. Syntypaikkalajittelu lisääntyi ja jätteen kokonaismäärä pieneni. Uskomme kotilajittelun ja käyttöönoton yhteydessä annetun informaation lisänneen asiakkaiden ympäristötietoisuutta. Nyt järjestelmä on käytössä myös Båstadin, Bjuvin ja Åstorpin kunnassa. Astiat voi sijoittaa vapaasti, sillä ne on helppo siirtää tyhjennystä varten.” NSR AB:n (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) omistajia ovat Bjuvin, Båstadin, Helsingborgin, Höganäsin, Åstorpin ja Ängelholmin kunnat. Yritys kerää ja käsittelee materiaalin kierrätettäväksi ja sillä on useita kierrätyskeskuksia. NSR vastaa Bjuvin, Åstorpin, Helsingborgin ja Båstadin kunnissa puhtaanapidosta ja palveluista kunnan asukkaille. Tavoitteena on vähentää jätemääriä ja lisätä kierrättämistä sekä yhdistää jätekuljetuksia. 

Dan Ohlsson, Johtaja Bälinge avfallsanläggning, Alingsås

Positiivinen kokemus kaikille osapuolille

”Alingsåsissa päätettiin tarjota kaikille omakotitalouksille Quattro Select -järjestelmää. Päätimme tehdä tämän vaiheittain aluekohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisen viikon aikana  40 % kotitalouksista ilmoitti kiinnostuksestaan ja noin vuotta myöhemmin 70 % oli valinnut Quattro Select -järjestelmän. Olemme saaneet pelkästään positiivista palautetta. Kaikki ovat hyvin tyytyväisiä ja painottavat järjestelmän kätevyyttä, sillä kaiken voi viedä ulos astiaan ja jäteauto tulee noutamaan ne sieltä. Suunnitelman mukaan myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevat kotitaloudet ovat kuulleet järjestelmästä ja kyselleet jo Quattro Selectiä. Tällaiset projektit ovat mukavia, koska kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.” Bälingen jätelaitos huolehtii Alingsåsin asukkaiden jätteistä. Se lähettää poltettavan jätteen eteenpäin kaukolämpölaitokselle ja ruokajätteen biokaasun tuotantoon. Kunnassa on 7 700 omakotitaloa, joille kaikille on tarjottu mahdollisuutta saada Quattro Select -järjestelmä käyttöön 2012–2014. Tavoitteena on vähentää poltettavan jätteen määrää lisäämällä orgaanisen jätteen syntypaikkalajittelua ja poistaa lehdet ja pakkaukset poltettavista jätteistä. Tämä on parantunut merkittävästi Quattro Select -järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Pauline Sitar, Höör

Lajittelemme tarkemmin

”Meillä on ollut Quattro Select -järjestelmä käytössä muutaman kuukauden ajan ja minusta se toimii erittäin hyvin. Säästymme kaikilta kierrätyslaitosmatkoilta, koska voimme nyt laittaa nämä jätteet suoraan jätesäiliöihin. Meistä on tullut tarkempia lajittelussa Quattro Selectin myötä, sillä järjestelmä helpottaa lajittelua. Saimme vinkin laittaa keittiöön muovilaatikon pakkauksille. Siihen keräämme kaiken lajiteltavan ja teemme lajittelun heittämällä ne Quattro Select -astiaan. Tällä tavalla meillä ei tarvitse olla sisällä useita astioita eri jätejakeille.” Kotitalous sai Quattro Select -järjestelmän helmikuussa 2013. PWS hoiti astioiden jakelun ja MERAB hoitaa jätejakeiden keräämisen.

Cathrine Edholm, Puhtaanapitoinsinööri, Härnösand Energi & Miljö AB

Hyvin testattu järjestelmä

”Härnösandin kunta teki päätöksen vaihtaa jätejärjestelmän saadakseen ruokajätteet lajiteltua ja vähentääkseen poltettavan jätteen määrää. Valinta kohdistui PWS:n Quattro Select -järjestelmään. Se tuntui turvalliselta valinnalta, koska sitä käytetään monissa kunnissa ja järjestelmä on hyvin dokumentoitu. 65 % tilaajista valitsi uuden monilokerojärjestelmän ja muut pitivät vanhan astian ja täydensivät sen ruokajäteastialla. Quattro Select -järjestelmä auttaa vähentämään poltettavia jätejakeita, mikä on todistettu monissa analyyseissä. PWS on antanut meille monia arvokkaita vinkkejä ja neuvoja sekä hoitanut uusien astioiden asennuksen, tunnistusmerkinnät, jakelun ja vanhojen astioiden keräyksen. Yhtiö on hoitanut koko prosessin erittäin sujuvasti ja tehokkaasti, joka on erittäin positiivista.”

Tietoa toiminnasta: Härnösand Energi och Miljö AB, HEMAB, on kunnan omistama yhtiö, joka palvelee kunnan asukkaita keräämällä ja kierrättämällä jätteet, toimittamalla kunnallispalveluita, kuten kaukolämpöä, tuulivoimaa, vettä, kaupunkiverkon ja sähköverkon.

Tietoa projektista: PWS toimitti uudet Quattro Select -järjestelmät Härnösandin kuntaan viidessä viikossa toukokuussa ja kesäkuussa 2014 Härnösand Energi och Miljö AB:n toimeksiannosta. Kotitaloudet, jotka halusivat pitää vanhat astiansa, saivat PWS:n ruokajätteelle kehittämän Bio Select -astian.